Bojijo se, da bo Glavni trg brez prometa povsem zamrl

18.4.2019 | 11:35

O bodočem prometnem režimu bo na današnji seji odločal OS MO Novo mesto.

Novo mesto - Nekaj stanovalcev in podjetnikov z Glavnega trga ter predstavniki SNS, GAS in ZZD so na dopoldanski novinarski konferenci v Hiši kulinarike pred popoldansko občinsko sejo, na kateri bodo svetniki in svetnice med drugim odločali o novem prometnem režimu skozi središče mesta, predstavili svoja nasprotovanja trenutnemu predlogu.

Izidor Stopar in Gregor Pečar

Z leve proti desni: Matjaž Engel (SNS), Alojz Kobe (GAS), Štefan David in Jožefa Šepetavc (ZZD)

Predstavitve peticije Za odprto mesto se je udeležilo precej ljudi.

Predsednik Gospodarsko aktivne stranke (GAS) Alojz Kobe je povedal, da z zaprtjem Glavnega trga za motorni promet lastnikom ne bo omogočen dostop do njihove lastnine, zamrla naj bi dejavnost tudi tamkajšnjih podjetnikov in posledično bodo ob posel. To naj bi se po njegovih besedah že dogajalo v Kamniku, Kranju in Mariboru. Njihov predlog je, da naj bo promet urejen, kot je bil pred začetkom prenove: enosmerno po Glavnem trgu in dvosmerno po Kandijskem mostu, občina pa naj poskrbi tudi za dodatna oz. nova parkirišča v bližini.

»Predvsem pa je sporno, da se o tako pomembni zadevi odloča kar po skrajšanem postopku, torej brez možnosti vplivanja javnosti, brez kakršne koli prometne študije in brez razprav. Funkcija občinskega sveta danes je le v tem, da legalizira neko početje za nazaj, saj so potopne stebričke že postavili. O tako pomembni temi KS Center ni sklicala niti zbora krajanov! Vprašajmo se, kakšno demokracijo sploh imamo?« je rekel Kobe in naštel nekaj evropskih mest, kjer se za zapore središč niso odločili. Po njegovih besedah so poslovni subjekti v središču mesta med prenovo utrpeli 70-odstotni upad prometa, sedaj pa naj bi bilo še huje. »Ne moremo več čakati, da bo mesto počasi oživelo, trgovine se poslavljajo,« je opozoril eden od najemnikov.

V ponedeljek so na občino predali tudi peticijo Za odprto mesto, ki jo je podpisalo več kot 80 stanovalcev in poslovnih subjektov. Na današnji predstavitvi je ena od stanovalk in lastnica enega od butikov sicer povedala, da je peticijo podpisala njena zaposlena in ne ona sama, saj da se s tem ne strinja. Lastnica je namreč trdila, da je bila zaposlena zavedena, kar je Izidor Stopar, eden od podpisnikov zanikal, saj da je vsak podpisnik prebral, kaj podpisuje, in bil z vsebino seznanjen. Na drugi strani pa so predstavniki peticije, poleg Stoparja je bil še Gregor Pečar, dejali, da je spornih tudi 1.500 podpisov spletne peticije za zaporo prometa na trgu, saj »da so ljudje iz Ljubljene in od drugod odločali o tem, kako bomo tu živeli in delali.«

»Danes bomo predvsem predlagali, da se o prometnem režimu odloča kasneje oz. se o tem najde širši dogovor in rešitev. Če se podjetniki iz mesta umaknejo in dejavnost zamre, bo to mesto duhov. Upam, da ne,« je rekel podpredsednik Zveze za Dolenjsko (ZZD) Štefan David.

»Velikokrat slišimo, da se nič ne da in da ima župan večino. Pa to ni res, če bomo vztrajni in tečni, se da narediti vse. To se dotika tudi nas, ki ne živimo v centru, ampak na Otočcu, Dolžu in drugod,« se je oglasil Matjaž Engel, občinski svetnik SNS.

»Bil sem na prejšnjih delavnicah o prometni ureditvi in vem, kaj se je dogajalo. Takrat smo se dogovorili, da bo zgornji del trga zaprt, spodnji pa odprt za promet. Zdaj so na vse to pozabili. Ne strinjam se tudi s to peticijo, da naj bo kar odprto, ampak sem pričakoval, da bo občina predstavila tri elaborate za različne scenarije, torej povsem odprto ali zaprto in kompromisna rešitev. Potem bi se znali odločiti prav, ne pa tako na hitro in brez dialoga,« je še povedal eden od gostincev s trga.

Kakšen je predlog občinske uprave o novem režimu ter kako ga komentirajo v KS Center in Zavodu Grem v mesto, podrobneje poročamo v današnji tiskani izdaji Dolenjskega lista. Kot omenjeno, bo o tem danes popoldne odločal tudi občinski svet, Kobe pa je vse danes prisotne prebivalce in poslovne subjekte pozval, da se seje udeležijo.

Dopolnjena objava ob 15.00:

Na današnjo objavo se je odzval Uroš Lubej, eden od pobudnikov spletne peticije Glavni trg pripada ljudem, ne avtomobilom: "Od 1497 podpisnikov jih je 1371 opredelilo kraj bivanja. Od teh jih je velika večina, skoraj 90 odstotkov, skupaj 1210, navedlo, da prihajajo iz Mestne občine Novo mesto. 126 ljudi ni navedlo občine, kjer prebivajo, 161 pa jih je navedlo nek drug kraj prebivanja. Trditev, da je peticija sporna, ker »so ljudje iz Ljubljane in drugod odločali o tem, kako bomo živeli in delali v Novem mestu«, torej nikakor ne drži. Ker se je peticija delila prek družbenih omrežij, ni bilo moč preprečiti, da je ne bi podpisovali tudi ljudje, ki živijo drugod. Hkrati pa to kaže tudi na to, da imajo pozitiven odnos do vzpostavitve pešcone tudi zunanji obiskovalci. Kar je nenazadnje pomembno tudi v razmišljanju glede turistične strategije mestnega jedra." Lubej je še poudaril, "da mora Glavni trg mora postati tako območje za pešce kot tudi uspešno menedžirana poslovna cona. To dvoje se ne izključuje."

M. Martinović

Komentarji (20)

18.4.2019 2   (2)   (0)   Ocenineevedni 
Naj,naj najboljši bo kombinacija ne in za promet! Koliko pa je takih dopoldne-do 15-16,17h,-,da gre se sprehajat po Glavnem trgu?
18.4.2019–15   (2)   (17)   Ocenireziser 
Dajmo si zapomnit te posameznike. Predlog bo sprejet, župan ima večino, ljudje so svoje povedal. Alojz Kobe pa lahko gre za župana podgurja pa ima tam odprt center za promet. Mesto naj pusti meščanom.
18.4.2019 13   (14)   (1)   OceniAlojz Kobe GAS 
Pobuda za odprto mesto dostopno vsem! Številni lastniki in poslovni subjekti iz mestnega jedra ne podpirajo nenadne ideje, da se Glavni trg v Novem mestu zapre za promet. In podpirajo odprtje mesta ter neoviran dostop za vse, tako kot je bilo pred prenovo Glavnega trga. Peticijo: Pobuda za odprto mesto – dostopno vsem! » so podpisali praktično vsi ( 86 podpisnikov) neposredno prizadeti stanovalci in lastniki objektov ter najemniki na Glavnem trgu. Spremenjen prometni režim, ki je bil sicer nujen za čas obnove, je gospodarskim subjektom na Glavnem trgu prinesel izpad prometa tudi do 70 %. S tem je bila povzročena velika gospodarska škoda, osebne ter eksistenčne stiske dodatno zapiranje lokalov v centru in izumiranje mesta. Po prenovi pa opažajo celo še poslabšanje obiska. Pomanjkljiva cestna infrastruktura (neizgrajena 3 razvojna os in pomanjkanje vsaj še dveh dodatnih mostov preko reke Krke) in neurejen javni potniški promet je ob dodatni zapori Glavnega trga za promet povzročil velike prometne zastoje, kar povroča še dodatno prekomerno onesnaževane, veliko gospodarsko škodo in izpad prihodkov gospodarskim subjektom in Občanom MO Novo mesto. Če je bilo še pred obnovo na Glavnem trgu dnevno preko 7000 vozil in preko 10.000 obiskovalcev in je mesto živelo, po prenovi zaradi vztrajanja na »začasni«zapori Glavnega trga, ki naj bi v bodoče postala trajna Glavni trg sameva in izumira. Na prihodnji 5. redni seji Občinskega Sveta MO Novo mesto dne 18.04.2019 bo med drugim na dnevnem redu tudi: »PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI CESTNEGA PROMETA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO – PO SKRAJŠANEM POSTOPKU«
18.4.2019 12   (12)   (0)   OceniAlojz Kobe GAS 
Pred odločanjem o tako zahtevni problematiki kot je zaprtje Glavnega trga za promet bi moralo biti s strani predlagateljev zaprtja odgovorjeno vsaj na naslednja vprašanja: Zakaj se v tako pomemben proces odločanja ni vključilo neposredno in posredno prizadetih Občanov? ( Na temo zapiranja Glavnega trga ni bil organiziran niti Zbor krajanov!) Kako bo nov prometni režim vplival na življenje in delo neposredno prizadetih kot tudi na življenje in delo vseh Občanov ? Kdo bo kril eventualne odškodnine oškodovancem? (26.člen Ustave RS Slovenije določa)
18.4.2019 10   (10)   (0)   OceniAlojz Kobe GAS 
Zakaj se za takšen ukrep zaprtja niso odločili praktično nikjer v Evropi? San Gimignano San Marino Assisi Kako prometne zagate brez zaprtja središč rešujejo npr. Berlin, Amsterdam, Zagreb, Rim, Firence, Verona… ali po velikosti Novemu mestu primerljiva, Gauda, Asissi, Calw, San Gimignano,.. ? San Gimignano (srednjeveško mestece v Toscani, Unesco zaščiteno) katerega je v letu 2016 obiskalo blizu 4 milijone obiskovalcev ni zaprto za promet. Giacomo Bassi župan mesta in predsednik italijanskega združenja Unescovih lokacij glede tega pravi: » Posledično imamo gospodarstvo in delo!« Več o tem na linkih: https://www.nytimes.com/2006/08/13/travel/13sangimignano.html https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics/sl Za primerjavo Novo mesto je v letu 2017 po podatkih objavljenih na internetni strani MO Novo mesto obiskalo 4756 gostov . https://www.novomesto.si/o-novem-mestu/v-stevilkah/
18.4.2019 10   (10)   (0)   OceniAlojz Kobe GAS 
Kako bodo dostopali v mesto starejši ljudje, gibalno nesposobni, premagati daljšo razdaljo od parkirišč na obrobju, do recimo sakralnih objektov, v centru. Prav tako bo onemogočen dostop do vseh ostalih storitev na Glavnem trgu? Kako bodo stanovalci in najemniki stanovanj lahko zadovoljili najosnovnejšo potrebo npr. obiska zdravnika, ali dostavo osnovnih potrebščin na dom ne da bi bili pri tem odvisni od pomoči ali dobre volje zunanjih služb in od predvidenega urnika za dostavo? Kako predlagatelji zaprtja predvidevajo dostop uporabnikov do storitev na Glavnem trgu? Ali naj bi Glavni trg še bil Glavni trg ali pa naj bi bil to le betonski plato namenjen samevanju ? Zakaj se kljub številnim aktivnostim za »oživljanje mestnega središča« financiranim z davkoplačevalskim denarjem uporabniki storitev preusmerjajo v večja nakupovalna središča? Ali ni morda vzrok v tem, da tam lahko direktno z avtomobilom dostopajo do storitev in je brezplačno parkiranje? Ali se z zapiranjem Glavnega trga ne podlega lobiju tujih trgovskih verig, ki na najlepših obdelovalnih površinah gradijo ob podporah z davkoplačevalskim denarjem, medtem ko se manjše gospodarske družbe omejuje z vsemi možnimi ukrepi in tudi z onemogočanjem dostopa uporabnikov do ponudnikov storitev, kot je predvideno z novo uredbo?
18.4.2019 11   (11)   (0)   OceniAlojz Kobe GAS 
Zakaj, kljub temu, da je v proračunu MO Novo mesto v letu 2019 predvideno 1.417.900,00 EUR za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo,nadzor in investicijski inženiring niti Občani niti Občinski svet MO Novo mesto nismo bili seznanjeni s prometno študijo glede zaprtja Glavnega trga? Ali je ta študija sploh bila izvedena? Zaradi novega prometnega režima ( upravičenega za čas obnove) in neurejenega javnega potniškega prometa nastajajo prometni zastoji, kar ima za posledico dodatno prekomerno onesnaževanja mesta in veliko gospodarska škodo tako za Občane kot za gospodarstvo.
18.4.2019 10   (10)   (0)   OceniAlojz Kobe GAS 
Zakaj se vsaj do izgradnje dodatnega mostu preko reke Krke, ter izgradnje dela tretje razvojne osi, ne odpre Glavni trg za enosmerni promet in Kandijski mosta za dvosmerni promet in se tako vsaj deloma omili prometne zagate? Zakaj se tako pomemben Odlok za življenje vseh Občanov ne sprejema po rednem postopku in se pri tem v razpravo ne vključi tudi vseh prizadih? (Kot je razvidno iz gradiva za 5. redno sejo OS MO Novo mesto naj bi se Odlok sprejemal po skrajšanem postopku)
18.4.2019 8   (8)   (0)   OceniAlojz Kobe GAS 
Zakaj se je Glavni trg v praksi že zaprl za promet s potopnimi stebrički, še preden bo Občinski svet MO Novo mesto o novem prometnem režimu sploh razpravljal? Ali naj bi torej na prihodnji seji Občinski svet MO Novo mesto samo še legaliziral odločitve posameznikov in že izvedene storitve za nazaj? Zakaj se med izjeme, za katere ne velja prepoved prometa po 28. členu uvršča tudi: »Potrebe protokola in novinarskih dejavnosti« »Prireditve« Ali nebi moral biti ravno župan zgled občanom, za katerega bi veljala enaka pravila kot za ostale občane? Ali nebi bil ravno »protokol« najboljša priložnost, da se pokaže vsem zunanjim obiskovalcem in novinarjem kako idealna je zapora Glavnega trga in kako se motijo vsa ostala mesta v Evropi, ki ne sledijo Novemu mestu?
18.4.2019 10   (10)   (0)   OceniAlojz Kobe GAS 
Do sedaj je MO Novo mesto vodila vse kampanje na davkoplačevalske stroške izključno v smeri zaprtja Glavnega trga za promet! Ali nebi bilo korektno, da se o tako pereči temi za življenje Občanov vpraša tudi neposredno in posredno prizadete Občane? Predlagani ukrep je primerljiv z ukrepom, da vam sosed prepove dostop na vaše zemljišče po javni cesti in onemogoča tudi dostop vašim obiskovalcem? Kje je zakonska podlaga za takšen poseg v pravice Občanov? Ukrep zaprtja Glavnega trga nima nobene strokovne podlage (celo prometna študija, ki je v takšnih primerih nujna ni bila narejena). Kot razvojno naravnana občina bi morala imeti občina pripravljene različne scenarije prihodnosti in alternativne rešitve problema, katerih občina do sedaj ni predstavila. Zaprtje mestnega jedra za promet ni rešitev, temveč zgolj problem, na katerega občina do sedaj ni predstavila odgovorov. Zato bi bilo prav, da se poizkuša doseči glede tako pomembne problematike največji možni konsens vseh prizadetih in odločitev v korist vseh občanov, ne pa da se o tako pomembni odločitvi odloča celo po skrajšanem postoku, ne da bi imeli Občani pri tem možnost odločanja. Novo mesto 18.04.2019 Sklicatelji novinarske konference: Oškodovani stanovalci, lastniki in najemniki poslovnih prostorov na Glavnem trgu (86 podpisnikov) ZZD - Zveza za Dolenjsko OO Novo mesto GAS - Gospodarsko Aktivna Stranka OO Novo mesto SD - Socialni Demokrati OO Novo mesto SNS- Slovenska nacionalna stranka OO Novo mesto

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava