GAS in ZZD: Podražitve so neutemeljene!

16.7.2019 | 10:10

Alojz Kobe (GAS) in Alenka Muhič (ZZD)

Novo mesto - Predsednik GAS Alojz Kobe in predsednica ZZD Alenka Muhič sta na današnji novinarski konferenci v imenu svojih strank in SNS povedala, da so v četrtek potrjene podražitve nekaterih komunalnih storitev po njihovem mnenju povsem neupravičene.

Kobe je povedal, da je Komunala Novo mesto v lanskem letu ustvarila bilančni dobiček v višini slabih 14.000 evrov, da je poslovala slabše kot leta 2017 in slabše od plana za leto 2018. Po njegovem prepričanju je zadnja podražitev posledica velikih stroškov lastnega poslovanja, neracionalne porabe, številnih novih zaposlitev, samo lani naj bi jih bilo 13, zaradi plačevanja številnih svetovalnih in pravnih storitev ter izgubljenih tožb in odškodnin. »Iz letnega poročila je razvidno, da naj bi bilančni dobiček komunale za leto 2018 znašal le skromnih 13.949,54 evra. Kljub temu bo direktorju ob letnem izplačilu osnovne bruto plače v višini 61.515,60 evra za leto 2018 izplačanih še dodatnih 6.151,56 evra nagrade,« je rekel.

Muhičeva je poudarila, da ne gre za prvo podražitev komunalnih storitev v času županovanja Gregorja Macedonija. Po njenih besedah se je cena za obdelavo, odlaganje in infrastrukturo odpadkov marca 2016 povečala za kar 103 odst., v prejšnjem mandatu pa so se trikrat povišale cene tudi nekaterih drugih storitev. Zadnja podražitev določa, da bodo prebivalci MO Novo mesto za oskrbo s pitno vodo plačevali 4,13 odst. več, za odvajanje in za čiščenje odpadnih voda 10 odst. več ter za zbiranje in odvoz odpadkov 38 odst. več. To pomeni, da se bo 4-članski družini komunalna položnica povečala za dobrih 5 odst., neprofitnim uporabnikom, kot so šole in vrtci, za 225 evrov in profitnim uporabnikom za slabih 59 evrov. Občinski svet je sprejel tudi podražitev letne najemnine za dvojni grob z 52,89 na 71,98 evra, cena 24-urne dežurne službe pa bo znašala 165,92 evra na prevoz pokojnika.

Poudarila je tudi, da je bilo v gradivu za četrtkovo občinsko sejo navedeno, kako podražitev nima neposrednega vpliva na občinski proračun, da pa se bo povečal prihodek komunale in s tem dobiček, ki bo pripadal občini. »Naš komentar je, da bodo spremembe cen negativno občutile družine in podjetniki ter najbolj ranljive skupine, ki jih bo to konkretno udarilo po žepih. Potrjene podražitve so neupravičene in nepotrebne! Najlažje je namreč sešteti vse stroške in jih razdeliti med občane,« je Muhičeva dejala na današnji novinarski konferenci.

Ob koncu sta ponovila, da je proti predlaganemu sklepu glasovalo 10 občinskih svetnikov in svetnic, za pa jih je bilo 15. Direktorju Komunale Novo mesto Gregorju Klemenčiču pa sta vnovič zastavila nekaj vprašanj, na katere po njihovem nista prejela zadostnih pojasnil ne na sejah občinskih odborov ne na zadnji občinski seji.

M. Martinović

Komentarji (4)

16.7.2019–14   (4)   (18)   Ocenireziser 
Glej kdo se oglaša...tako neutemeljene argumente kot daje Kobe na mestnem svetu ne slišiš nikjer, Muhičeva pa je predstavnica struje zaradi katere so se podražitve sploh zgodile...glaven problem teh dve strank pa je da imata skupa v mestnem svetu zgolj 6 glasov, demokratična večina pa se jim zdi sporna...
16.7.2019 34   (39)   (5)   OceniAlojz Kobe GAS 
Spoštovani! Dovolite le kratko dopolnitev. Predsednik GAS- Gospodarsko Aktivne Stranke je g. Alojz Kovšca, ki je tudi predsednik Državnega sveta, predstavnik obrti in podjetništva v Državnem svetu RS predsednik Območne obrtne zbornice Ljubljana Bežigrad, podjetnik in odlikovan s srebrno Majstrovo medaljo v osamosvoji vojni za Slovenijo. Jaz sem le predsednik območnega odbora GAS in vodja svetniške skupine GAS v OS MO Novo mesto. Podroben odgovor "režiserju" iz LGM si lahko preberete na FB strani GAS DOLENJSKA ali na naši internetni strani, kot tudi na straneh ostalih strank, ki so sodelovale na današnji novinarski konferenci. Glede 38 % dviga cen za zbiranje in odvoz odpadkov za občane in istočasne potrditve 6151,56 EUR dodatne nagrade direktorju Komunale novo mesto s strani županove koalicije pa prepuščamo Občanom, da se vsak za sebe odloči ali je to sporno ali ne. Zakaj je to sporno za nas smo navedli v obširni obrazložitvi, katero si lahko preberete na omenjenih straneh. GAS za vse nas! Gospodarno Aktivno Složno!
17.7.2019 8   (8)   (0)   OceniDamDam 
A je režiser županov odvetnik? Čimbolj se trudimo z ločevanjem odpadkov, tembolj nas cepijo s podražitvami. Končujem z ločevanjem !!
17.7.2019 26   (27)   (1)   OceniAlojz Kobe GAS 
Na očitani NEUPRAVIČENI 38 % DVIG CEN ZA ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV V MO NOVO MESTO s strani GAS, ZzD in SNS, je župan Gregor Macedoni za številne medije odgovoril, : »da je bilo v zadnjih letih veliko vlaganj v zagotavljanje čiste pitne vode in ravnanj z odpadnimi vodami. Hkrati pa seveda to pomeni tudi višje lastne cene komunalnih storitev, smo pa še vedno zelo uspešni v slovenskem merilu pri zagotavljanju primerljivih, oziroma precej nižjih cen od povprečja v Sloveniji! in še Hkrati pa seveda to pomeni tudi višje lastne cene komunalnih storitev, smo pa še vedno zelo uspešni v slovenskem merilu pri zagotavljanju primerljivih, oziroma precej nižjih cen od povprečja v Sloveniji. Županu Gregorju Macedoniju postavljamo javno vprašanje kaj ima namensko obračunavanje zbiranja in odvoza smeti z investiranjem v vodovod? ( Po tej logiki se bo na naslednji seji Občinskega sveta cene v vrtcih dvignilo za 38 %, da se bo namenilo več denarja za protokol župana ali npr. za nov »Jantar amber«? Od kje vam zakonska podlaga za nenamensko porabo namenskih sredstev? Zakaj za neupravičeni 38 % dvig cen zbiranja in odvoza smeti niste navedli nobenega drugega razloga razen navedbe, da je cena teh storitev domnevno v ostalih občinah višja? Že hiter vpogled na internetu vas ovrže v vaših navedbah o podpovprečnih cenah v Novem mestu. Npr. v Občini Trebnje je cena za odvajanje 1 m3 odpadnih voda 0,2564 EUR/m3 ( brez DDV) v MO Novo mesto po novem 0,4084 EUR/m3, Omrežnina za pitno vodo DN 20 v Trebnjem 5,0770 EUR (brez DDV), v MO Novo mesto 6,2176? V GAS vas ponovno pozivamo na gospodarno porabo davkoplačevalskega denarja in prioritetno izvajanje obveznih nalog občine. GAS za vse nas! Gospodarno Aktivno Složno!

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava