Načrtovane brvi: V Irči vasi že prihodnje leto?

6.10.2019 | 14:10

Z občine so zavrnili očitke, da je bilo umeščanje brvi v Irči vasi oz. dostopa do nje neustrezno zaradi bližine železniške proge, ampak so se glede tega naknadno spremenili pravilniki in naj bi s Slovenskimi železnicami kmalu našli tehnično rešitev. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - V načrtih novomeške občine je postavitev kar petih brvi čez reko Krko. A gradnjo prve, tj. brvi v Irči vasi, še vedno preprečuje postopek razlastitve zaradi potrebnih zemljišč, po naših podatkih pa se je pri projektu zapletlo tudi zaradi Slovenskih železnic oz. bližine tamkajšnje železniške proge.

Občinski prostorski načrt iz leta 2009 poleg obstoječe brvi na Loki predvideva postavitev še petih: v Irči vasi, Kandija–Loka, Kandija–Pugljeva (nekdanja mitnica), Portoval–Novoteks in Ločna–Ragovo. »Glede na to, da je bil trajnostni razvoj v zadnjem letu ena naših ključnih prioritet, smo se odločili, da najprej izvedemo prvi dve. Ob tem pa velja dodati tudi dejstvo, da so za gradnjo tovrstne infrastrukture trenutno na voljo evropska kohezijska sredstva, ki jih Evropa prek mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) namenja naložbam v trajnostni razvoj mobilnosti,« so na MO Novo mesto odgovorili na vprašanje, zakaj tolikšno število brvi.

Najdlje je projekt tiste v Irči vasi, ki bo povezala dva pomembna obmestna predela, na enem bregu eno največjih stanovanjskih sosesk na Drski, na drugi strani pa razvijajoče se bršljinsko zaledje s Češčo vasjo in Podbreznikom. A se je, kot smo že večkrat poročali, projekt zamaknil zaradi spora z lastnikom zemljišč na levem bregu Krke med Lastovčami in Grobljami Marjanom Drenikom.

»Po uspešno končanem arhitekturnem natečaju, podpisu projektantske pogodbe z enim najbolj priznanih graditeljem mostov Marjanom Pipenbaherjem in opravljenih geoloških raziskavah nadaljevanje izvedbe za zdaj preprečuje postopek razlastitve. Naslednji korak v postopku razlastitve bo javna obravnava, ki bo 2. oktobra,« so glede projekta ta teden za Dolenjski list odgovorili z občine. Glede informacij, da naj bi se projekt ustavil tudi zaradi nesoglasja s Slovenskimi železnicami, pa so odgovorili: »Sočasno v sodelovanju s Slovenskimi železnicami iščemo tudi tehnično rešitev, ki bi omogočala njihovo soglasje za gradnjo v sicer zaščitenem pasu železniškega prehoda. Pri tem ni šlo za neustrezno voden postopek umeščanja in načrtovanja brvi, ampak za neskladje predpisov, do česar je prišlo zaradi naknadnih sprememb pravilnikov. Zaključku teh postopkov bodo sledili pridobivanje gradbenega dovoljenja, razpis za izbor izvajalca gradbenih del in izvedba, ki jo načrtujemo prihodnje leto.«

Glede smiselnosti gradnje druge načrtovane brvi, tj. Kandija–Loka, s tem da sta v bližini Kandijski most in brv na Loki, pa z občine pojasnjujejo: »Umestitev brvi Kandija–Loka je treba razumeti v širši urbanistični potezi, ki predvideva povezavo šmihelskega zaledja z mestnim jedrom. Predvideno brv bo v prihodnosti nadgradila tudi večnamenska pot ob potoku Težka voda, ki bo peljala do poslopja novomeškega doma starejših občanov. Projekt se trenutno ureja z nosilci urejanja prostora zaradi določitve optimalnega poteka trase, proti koncu leta pa bo zbrana pripravljena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.«

Članek je bil objavljen v 39. številki Dolenjskega lista z dne, 26. september 2019.

Mirjana Martinović

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava