»Dolenjski list te pelje v kino«

14.10.2019

Spodaj objavljamo pravila za sodelovanje v nagradni igri "Dolenjski list te pelje v kino".

1.člen

(Splošne določbe)

 1.1.Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Dolenjski list te pelje v kino«.

1.2.Izvajalec nagradne igre je Dolenjski list Novo mesto, d.o.o. Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: Izvajalec).

1.3.Pokrovitelj nagradne igre je Cineplexx Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: Pokrovitelj).

1.4. Pravila in pogoji nagradne igre in dodatne informacije o nagradni igri so javno objavljeni na spletni strani Dolenjskega lista, www.dolenjskilist.si.

2.člen

(Trajanje nagradne igre)

2.1. Nagradna igra traja od vključno 14.10.2019 do vključno 16.10.2019, do 12. ure.

 2.2.Trajanje nagradne igre (datumi/ali ura), opredeljeno v teh pravilih, je informativne narave in se na podlagi odločitve izvajalca nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja nagradne igre, bo naknadno objavljen na facebook strani Dolenjskega lista.

3.člen

(Pogoji sodelovanja)

 3.1.Za sodelovanje v nagradni igri veljajo le omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre.

3.2.V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let in izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo le ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.

3.3.Zaposleni s strani izvajalca ter pokrovitelja, in njihovi najbližji družinski člani (vključno z zunajzakonskimi partnerji), ne morejo sodelovati v nagradni igri. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.

3.4.V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam.

3.5.Nagradna igra ni pod domeno družbenega omrežja Facebook. Facebook nagradne igre ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.

3.6.Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

4.člen

(Način sodelovanja v nagradni igri)

4.1.Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da všečka objavo nagradne igre na facebook strani Dolenjskega lista.

4.2.  V sredo, 16.10.2019, po 12. uri bomo izžrebali dva izmed sodelujočih, ki sta všečkala objavo. Prejela bosta dve vstopnici za ­­­­­­­­­­­­­­­­­­premiero filma Preboj v Cineplexx Novo mesto.

4.3.Vsak udeleženec lahko osvoji le eno nagrado.

4.4.Sodelovanje v nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom.

5.člen

(Nagrada in obveznosti)

5.1.Pokrovitelj bo v okviru te nagradne igre podelil 4 (štiri) nagrade:

- 2x dve vstopnici za premiero filma Preboj v Cineplexx Novo mesto, dne 17.10.2019 ob 17. uri.

5.2.Nagrad ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago.

5.3.Žrebanja bodo izvedena v prostorih podjetja izvajalca in ne bodo javna. Izvedla ga bo 3-članska komisija.

5.4.Izvajalec bo nagrajenca o prejeti nagradi obvestil najkasneje eno uro po žrebanju z zasebnim sporočilom na Facebooku.

5.5.Nagrajenec je dolžan pustiti svoje osebne podatke (ime in priimek), skupaj z davčno številko, naslovom in elektronskim naslovom. Osebni podatki, skupaj z davčno številko, naslovom in elektronskim naslovom, so namreč pogoj za prejem nagrade. Vsi pridobljeni podatki se bodo uporabljali skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

5.6.V primeru, da se nagrajenec v roku 24 ur ne bo odzval in posredoval zahtevanih podatkov, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. V tem primeru je nagrajenec naslednji izžrebani.

5.7.Po prejemu popolnih podatkov, navedenih v točkah 5.5. pravil nagradne igre, bo pokrovitelj nagrajence obvestil o načinu prevzema nagrade.

5.8.Pokrovitelj bo, v kolikor je to potrebno, skladno z veljavno zakonodajo za nagrajenca obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejete nagrade. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, bo organizator odvedel akontacijo dohodnine za njegovega starša oz. njegovega zakonitega zastopnika. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršnekoli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

6.člen

(Varovanje osebnih podatkov)

6.1.S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu teh pravil, udeleženec nagradne igre izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in se z njimi strinja.

6.2. Udeleženec v nagradni igri dovoljuje, tako izvajalcu in pokrovitelju, kot upravljalcema zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

6.3.Izvajalec in pokrovitelj se zavezujeta, da podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

6.4.Nagrajenec izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje objavo svojega imena in priimka na facebook strani Dolenjskega lista, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov, in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh, družabnih medijih, vseh drugih medijih in lastnih promocijskih materialih izvajalca in pokrovitelja nagradne igre.

6.5.Nagrajenec se strinja z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre za kar od izvajalca in pokrovitelja, ne bo zahteval plačila ali odškodnine.

6.6.Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov z obvestilom, ki ga posreduje na info@dolenjskilist.si. Izvajalec bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov iz baze najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

7.člen

(Izključitev vključitve v SMS klub)

Udeleženci v nagradni igri s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključeni v noben SMS klub in ne bodo prejeli nobenih SMS sporočil.

8.člen

(Izključitev odgovornosti izvajalca in tehničnega izvajalca)

Izvajalec ni v nobenem primeru odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma tehnično nedelovanje ali motenje spletne strani www.dolenjskilist.si, uradne Facebook strani Dolenjskega lista, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.

9.člen

(Reklamacije)

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami, lahko pošljete na elektronski na: info@dolenjskilist.si.

10.člen

(Končne določbe)

10.1.Izvajalec ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.

10.2.Pravila nagradne igre so v celoti objavljena na www.dolenjskilist.si.

10.3.Ta pravila začnejo veljati in se uporabljajo od 14.10.2019.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava