Za vzdrževanje cest v prihodnje več denarja

8.11.2019 | 08:10

Občinski svet je na zadnji seji soglasno zavrnil predlog odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine,ki ga je vložil in financiral zasebni investitor, spremembe pa so se nanašale na območje nekdanje opekarne v Prelesju.

Župan Andrej Martin Kostelec in direktorica občinske uprave Anne Marie Valentar.

Šentrupert - Ceste in ostala infrastruktura vedno kličejo po prenovi. Občina Šentrupert za letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in javnih poti v letošnjem proračunu namenja okoli 172.000 evrov, kar je okoli 50.000 evrov manj kot v preteklih letih. Kot je na zadnji seji občinskega sveta dejal župan Andrej Martin Kostelec, je to posledica težke finančne situacije, v kateri se je znašla občina, a zaveda se, da bodo morali v naslednjem letu temu področju nameniti več denarja, kajti potreb po obnovi nekaterih odsekov lokalnih cest je kar precej.

»Pojavili so se komentarji, da občina noče popravljati občinske ceste oz. da tega župan ne dovoli. A to ne drži,« je na seji poudaril Kostelec in dodal, da so od občanov dobili več kot 40 pobud za sanacijo cestišč, vendar številne ne bodo uresničene. »Kar smo lahko, smo obnovili, drugo se bo prestavilo v naslednje leto. Delamo, kolikor denarja je pač na voljo,« je povedal. Omenil je tudi, da so poleti zabeležili tri hujša neurja, ki so povzročila dodatne poškodbe na cestiščih in bankinah, zato so denar vzeli tudi iz rezerve v proračunu, v višini približno 30.000 evrov.

Za redno vzdrževanje občinskih cest skrbi Komunala Trebnje. Direktor Stanko Tomšič se zaveda, v kakšen finančnem stanju je občina, zato je po njegovem še toliko bolj potrebno razumevanje vseh. Navedel je primer, da se denimo včasih po neurju niso takoj lotili ureditve kakšnega dela odseka, kjer je odneslo pesek, če so predvidevali, da bo čez nekaj dni novo neurje. A to morajo razumeti tudi občani, je dejal. Poudaril je še, da občina več denarja v proračunu nameni tudi za investicijsko vzdrževanje cest, ki ima bistvo boljše dolgoročne učinke kot redno vzdrževanje. »Bistveno bolje je, da se več denarja nameni za izgradnjo muld kot popravilo bankin,« je dejal Tomšič.

Komunala Trebnje je po izvedenih investicijskih delih v letošnjem letu izstavila račun za nekaj manj kot 89.000 evrov, občina pa je letos poravnala tudi za nekaj manj kot 45.000 evrov zapadlih neplačanih računov iz preteklega leta. Minuli mesec je bila na več odsekih lokalne ceste v Zabukovju narejena globinska sanacija v vrednosti 20.000 evrov, urejajo bankine v naseljih Mali Cirnik in Prelesje, do konca leta pa bo trebanjska Komunala izvajala le še nujna dela rednega letnega in zimskega vzdrževanja cest.

V razpravi se je oglasil svetnik Alojzij Gregorčič, ki je poudaril, da je v tej situaciji potrebna dobra komunikacija med občino in Komunalo Trebnje, a kot je bilo slišati na zadnji seji, je včasih to težava, kajti v občinski upravi ni zaposlenega, ki bi bdel nad področjem urejanja občinskih cest in lokalnih poti.

Podrobneje o seji pa v naslednji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava