To so projekti, uvrščeni v participativni del proračuna

19.11.2019 | 10:45

Brežiška občinska stavba. (Foto: M. L.)

Brežice - V participativni del proračuna Občine Brežice za leti 2020 in 2021, katerega aktivnosti potekajo pod sloganom »Moja skupnost – sodelujem!«, se bo uvrstilo 16 projektov, ki so jih predlagali občanke in občani. Projekti so bili izbrani z glasovanjem, tega se je udeležilo kar 22 odst. oz. 4.623 občank in občanov, ki imajo stalno bivališče v občini Brežice in so na dan glasovanja dopolnili 15 let.

Kot so dejali na brežiški občini, so bili nad odzivom občanov navdušeni, saj je bil namen dosežen, in sicer spodbuditi občane k dejavnemu sodelovanju pri oblikovanju projektov za uvrstitev v proračun. V omenjenih proračunih bo za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja, predvidoma namenjenih 200.000 evrov.

Poslane predloge je preučila komisija za vloge in pobude občanov, strokovne službe občine pa pripravile seznam prijavljenih projektov in glasovnico. Občanke in občani so od 21. do 25. oktobra lahko sodelovali v glasovanju, kjer so odločali o podpori enemu izmed prispelih predlogov projektov za uvrstitev v participativni del proračuna. Izbirali so med 31 projekti, glasovnice pa so lahko posredovali po elektronski pošti, osebno ali po klasični pošti.

Na podlagi pridobljenih rezultatov je pri oblikovanju seznama projektov komisija upoštevala tudi določili, da lahko posamezna krajevna skupnost pridobi en projekt in da je najvišja vrednost proračunskih sredstev za posamezno od štirih območij, znotraj katerih so bile z razpisom razdeljene krajevne skupnosti, 30.000 evrov letno. S temi določili občina sledi cilju, da se sredstva participativnega proračuna razdelijo najbolj enakomerno po občini, so postopek izbire pojasnili na oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.

Od 31 projektov se jih je v participativni del proračuna torej uvrstilo 16, preostali pa so uvrščeni na rezervni seznam, kjer bodo čakali na uresničitev v primeru, če se bo kateri od izbranih projektov izkazal za neuresničljivega.

In kateri so izbrani projekti?

V območju 1 (Brežice, Zakot -Bukošek- Trnje, Šentlenart) sta bila izbrana projekta Igrišče Trobentice in Rekreativna tekaška steza. V območju 2 (Jesenice na Dolenjskem, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina, Velike Malence) projekti Ureditev športno - učnega prostora ob reki Krki v Župeči vasi, Obnovitev asfaltnega igrišča v Krški vasi, Razgledna ploščad na Svetem Vidu, Ureditev otroškega igrišča in postavitev igral ob Domu krajanov v Mrzlavi vasi ter Akustika v Večnamenski dvorani Skopice.

V območju 3 (Dobova, Kapele, Globoko) bodo v participativni proračun uvrščeni projekti Vadbeni park in družabna točka v Globokem, Ureditev travnatega igrišča ob PŠ Kapele in projekt Medgeneracijski park Sela. V območju 4 (Bizeljsko, Artiče, Pišece, Pečice, Križe, Sromlje) pa Artiška pot zdravja, Večgeneracijska in večfunkcijska ureditev okolice Doma krajanov v Križah, Ureditev ekoloških otokov v KS Bizeljsko, Praznično novoletna okrasitev vasi Pišece ter Rehabilitacijski in rekreacijski studio.

Dodatno uvrščen projekt je zaradi preostanka proračunskih sredstev v letu 2021 ob upoštevanju glasov in razpisnih kriterijev postal projekt Travnato igrišče na prostem.

M. Ž.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava