Moškon, Lapajne in Verbič so novi častni člani Društva Novo mesto

7.12.2019 | 19:25

Matjaž Verbič, Marijan Lapajne in Marjan Moškon (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Društvo Novo mesto, ki letos obeležuje petindvajsetletnico delovanja, je po literarnem večeru v spomin na dolgoletno članico društva in zaslužno kulturno delavko Stašo Vovk, pripravilo še krajšo slovesnost, na kateri je podelilo priznanja trem novim častnim članom - Marjanu Moškonu, Marijanu Lapajnetu in Matjažu Verbiču, trem uglednim Novomeščanom in zaslužnim članom društva.

Vsi trije so ustanovni člani društva, predvsem v prvih dveh desetletjih njegovega delovanja pa so pomembno prispevali k uspešnosti, prepoznavnosti in ugledu društva, ki je bilo ustanovljeno, kot je nekoč zapisal Marjan Moškon, da bi bilo slaba vest mesta, da bi opozarjalo na stvari, ki se v mestu in z mestom dogajajo, pa bi se ne smele, pa tudi, da bi spodbujalo pojave in dogodke v prid mesta in meščanov.

Marjan Moškon, ki je tudi častni občan Mestne občine Novo mesto, je na ustanovnem zboru društva leta 1994 vodil delovno predsedstvo in bil na prvi seji upravnega odbora izvoljen za namestnika predsednika Antona Škerlja. Več let je urejal društveno glasilo Poročevalec in od leta 2001 časopis Izziv, v občinskem svetu je bil svetnik Društva Novo mesto, v katerem je bilo v tem času tudi po njegovi zaslugi Drgančevje rezervirano za gradnjo univerzitetnega kampusa, prepričal je svetnike, da se občina ni odločila za prodajo Televizije Novo mesto ... Še v času župana Boštjana Kovačiča je pripravil projekt zapore Glavnega trga za promet in organizacijo vsakodnevnih kulturnih, družabnih in zabavnih prireditev v poletnem času, do česar pa zaradi pritiskov nekaterih "poslovnežev" tedaj ni prišlo. 

Tudi Marijan Lapajne je dolgoletni član upravnega odbora društva. Po izobrazbi arhitekt se v društvu poglobljeno posveča arhitekturni in prostorski problematiki Novega mesta. Kot so zapisali v obrazložitvi, je njegova posebna skrb namenjena zgodovinskemu mestnemu jedru in nekdanjemu predmestju Novega mesta Kandiji. Na številne prostorske in razvojne težave in priložnosti je opozarjal s številnimi pripombami, predlogi, sporočilnimi fotografijami, tiskovnimi konferencami, razstavami in publikacijami. V zadnjem času se je posebej posvečal problematiki umeščanja 3. razvojne osi v urbani prostor Novega mesta.

Matjaž Verbič je dolga leta je opravljal funkcijo društvenega blagajnika, vodil in  organiziral je tudi nastop Društva Novo mesto na lokalnih volitvah in tudi po njegovi zaslugi je imelo več mandatov dva ali vsaj enega svetnika. V času krize vodenja društva je uspešno opravljal vlogo vršilca dolžnosti predsednika in je v tem, za društvo negotovem času, nesporno zaslužen za nemoteno delovanje organov društva in ohranitev članstva.

Priznanja je novim častnim članom podelila častna članica Društva Novo mesto Eva Simič.

I. V.

Galerija

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava