Novih naložb se ne lotevajo

20.3.2020 | 13:05

Člani Rdečega križa Metlika takole dostavljajo pakete hrano. (Foto: RK Metlika)

Črnomelj - »V naši občini je situacija pod nadzorom in število potrjenih primerov je že štirinajst dni nespremenjeno. Štab civilne zaščite in občinska uprava delujemo usklajeno in dnevno koordiniramo svoje delo. Sledimo ukrepom na državni ravni in v praksi le te uveljavljamo na najbolj praktičen način, da ljudi opominjamo in usmerjamo na samozaščitno delovanje,« je danes sporočil župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek.

Navedel je nekaj ukrepov, ki so jih sprejeli v tem tednu. Med drugim so ustanovili koordinacijsko skupino za nudenje pomoči za ostarele in bolne, ki nimajo svojcev in med sosedske pomoči. Koordinira jo CSD enota Črnomelj, vključuje pa OZ Rdečega križa Črnomelj in Župnijsko Karitas Črnomelj. 

»Posebej pohvalno je, da se je v nudenje pomoči ostarelim in bolnim za oskrbo z zdravili in hrano, kot prva prostovoljna organizacija vključil Klub belokranjskih študentov in pozval svoje člane, da se javijo za pomoč. Na tem mestu ponovno prosim in pozivam ostale organizacije in prostovoljce, da se javijo za nudenje prej omenjene pomoči,« pravi župan. 

Štab civilne zaščite je izdal prepovedi uporabe otroških igrišč in uporabe odprtega ognja v naravi. Da bi obvestila o prepovedi uporabe igral in igrišč dosegla čim širši krog občanov, so bila preko JP Komunala poslana na vse krajevne skupnosti v občini.

Občina je sprejela tudi določene ukrepe z namenom, da zmanjšajo stroške in razbremenijo proračun za potrebe morebitnih kriznih ukrepov, ki bodo potrebni za sanacijo stanja po končani epidemiji koronavirusa. »Zato so vsi novi občinski razpisi na čakanju razen razpis za male čistilne naprave, ki bo šel ven v kratkem. Investicijska dokumentacija se pripravlja naprej, izvajanja novih investicij ne odpiramo, če nimamo finančnih virov, enako velja za obstoječe, če je edini vir financiranja občina. Enaka navodila glede zmanjšanja stroškov in investicij smo dali tudi vsem vrtcem, šolam in zavodom,« dodaja Kavšek.

Po njegovih besedah je teden, ki je pred nami ključen. Zato vse poziva, da vzamejo razmere skrajno resno in se držijo navodil in prepovedi, saj bomo lahko samo na takšen način ustavili epidemijo korona virusa. »Zato vas prosim, da spremljate razmere v Sloveniji in občini, spremljate objave na občinski in ostalih državnih spletnih straneh ter da se vsi skupaj poskušamo maksimalno prilagajati danim razmeram.«

Stiske predvsem pri starejših

V Metliki, kjer se je virus pojavil med prvimi, so se takoj organizirali tudi v Rdečem križu Metlika. »Poskrbeli smo za vse ukrepe za pridobitev nujne zaščitne opreme za prostovoljce in člane ekip prve pomoči. Pregledali smo število prostovoljcev, ki jih je za normalne razmere veliko, v teh kritičnih trenutkih pa bi jih potrebovali še več. Samo delo v Rdečem križu smo reorganizirali. Ukinili smo vse naloge, kjer se zadržuje več ljudi hkrati (preventivne akcije, izobraževanja...). Pomoč v obliki hrane ali dostave našim prejemnikom pa je organizirana tako, da se osebe čim manj srečujejo in imajo minimalen stik. Ob kontaktih se uporablja vsa potrebna zaščitna oprema. Po potrebi hrano dostavimo na dom,« je sporočila Zalka Klemenčič, sekretarka RK Metlika. 

Na terenu opažajo vse več stisk, predvsem pri starejših in bolnih. »Kot sekretarka RK Metlika sem izredno ponosna, da imamo v naših vrstah tako predane in srčne prostovoljce. Velika hvala v svojem imenu in imenu Rdečega križa v želji, da bomo svoje poslanstvo do konca opravljali zdravi, saj bomo le tako zmogli opraviti vse kar nas čaka. Še enkrat pozivam občane naj se v primeru stiske obrnejo na nas. Hkrati pa naprošam občane, ki so pripravljeni pomagati, da nas pokličejo. Stopimo skupaj, da si olajšamo prihodnje dni.«

R. N.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava