»Žalosten sem, ves postopek je farsa«

10.7.2020 | 09:45

Kadrovska komisija se je med včerajšnjo vročo sejo iz velike dvorane, v kateri je začel zasedati občinski svet, preselila v malo sejno dvorano in takrat zaradi »ukrepov covid« zaključek seje zaprla za javnost.

Novo mesto - Saga, komedija ali pa nemara farsa, odvisno koga vprašate, z imenovanjem direktorja Zavoda Novo mesto, je ta teden dobila novo nadaljevanje, ki se je na seji novomeškega občinskega sveta včeraj končalo z imenovanjem Aleša Makovca za novega direktorja te ustanove.

Občina je nov razpis objavila po tistem, ko je v začetku junija s položaja v. d. direktorice nepričakovano odstopila Dolores Kores, ki bi 1. avgusta sicer morala prevzeti 5-letni direktorski mandat. Na razpis občine se je javilo osem kandidatov, od katerih so formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta izpolnjevali štirje. Komisija občinskega sveta za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v ponedeljek z njimi opravila razgovor in nato oblikovala sklep o imenovanju novega direktorja. A pri glasovanju se je zgodilo nekaj nepričakovanega, namesto Aleša Makovca, ki ga občinski svet na junijski seji na predlog župana Gregorja Macedonija imenoval za v.d. direktorja Zavoda Novo mesto in je veljal za favorita za zasedbo delovnega mesta, je večino glasov na seji kadrovske komisije dobil Dušan Hočevar, vodja teniške šole v v teniškem klubu Krka Otočec, profesor športne vzgoje, podjetnik in teniški trener.

Zanj sta poleg treh članov opozicije – Alojza Kobeta (GAS), Štefana Davida (ZZD) in Uroša Lubeja (Solidarnost) – glasovala tudi svetnika koalicije Bojan Kekec (SDS) in Adolf Zupan (DeSUS), medtem ko so imenovanje Makovca podprli trije svetniki Liste Gregorja Macedonija - Boštjan Grobler, Sara Tomšič in Janez Povh – ter Marko Dvornik (NSi).

S tesno večino 5:4 je kadrovska komisija tako izoblikovala sklep o imenovanju Hočevarja za direktorja Zavoda Novo mesto in pričakovati je bilo, da bo komisija ta sklep posredovala občinskemu svetu v potrditev. A v treh dneh med sejo kadrovske komisije in sejo občinskega sveta je prišlo do še enega zasuka.

Boštjan Grobler je na svoje vodenje kadrovske komisije slišal cel kup pikrih pripomb.

»Nova dejstva« in preobrat

V sredo je mnenje o kandidatih za direktorja podal tudi svet Zavoda Novo mesto, kjer je Makovac dobil šest glasov podpore, Hočevar pa enega. O svoji odločitvi, ki seveda ni zavezujoča, ampak je zgolj mnenje, je svet zavoda obvestil kadrovsko komisijo občinskega sveta, njen predsednik, podžupan Boštjan Grobler, pa je včeraj, takoj po prejemu mnenja sveta zavoda, sklical izredno sejo komisije z eno točko dnevnega reda: Oblikovanje predloga sklepa o imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto.

Seja kadrovske komisije se je začela ob 15. uri, torej uro pred začetkom seje občinskega sveta, na njej pa so člani koalicije, tokrat s podporo Bojana Kekca - Adolf Zupan se seje ni udeležil - izglasovali sklep, s katerim so prvotno odločitev komisije o imenovanju Dušana Hočevarja razveljavili in za novega direktorja imenovali Aleša Makovca.

Uroš Lubej je prepričan, da je vnovično glasovanje o direktorju tako politično kot pravno neprimerno.

V opoziciji so vnovičnemu zasedanju kadrovske komisije in spreminjanju že izglasovanega sklepa o imenovanju direktorja ostro nasprotovali. Kobe, David in Lubej so v en glas zatrjevali, da v resnici ni nobenega razloga za ponoven sklic seje, na drugi strani pa je Grobler trdil, da se je pojavilo »novo dejstvo,« - mnenje sveta zavoda - zaradi česar se mora komisija sestati še enkrat.

»Nič nepredvidenega se ni zgodilo – svetu zavoda smo naložili, naj se opredeli do kandidata, in vedeli smo, da se lahko opredeli tako ali drugače. Kaj je tu novega? Da mnenje sveta zavoda ni skladno z našo odločitvijo, ni razlog, da se našega sklepa o imenovanju ne posreduje občinskemu svetu. Naj ta odloči o kandidatu,« je bil nad odločitvijo predsednika kadrovske komisije ogorčen Lubej, ki je Groblerja celo pozval, naj razmisli o odstopu z mesta predsednika kadrovske komisije.

Nočejo biti pajaci

Alojz Kobe meni, da bi moral odstopiti tudi svet zavoda, saj sta se zaslišanja kandidatov na kadrovski komisiji udeležila le dva od osmih članov.

»Občinski svet ima vse, kar potrebuje za odločitev o imenovanju direktorja, spreminjanje naše odločitve pa postavlja celoten postopek pod vprašaj,« je poudaril David, Kobe pa se je pridružil Lubejevemu mnenju in tudi sam pozval Groblerja k odstopu: »Ali pa naj župan sam imenuje direktorja, ne pa da smo mi njegovi pajaci.«

»Za izigravanje pravil javnega razpisa gre. Kdo se bo sploh še hotel prijaviti? Včasih smo vsaj dajali videz, da smo resni, tu pa se je nekdo odločil že vnaprej, vse ostalo pa je le še formalizem. Zato predlagam, da ta komisija sprejme sklep, s katerim se županu naloži, naj na ministrstvu za javno upravo sproži zakonodajno pobudo, s katero bo lahko direktorje občinskih javnih zavodov v Sloveniji, ali pa vsaj v mestni občin Novo mesto, imenoval župan samostojno. Vsaj ne bo nobenega plačevanja naših sejnin, saj s takim početjem delamo le škodo proračunu,« se je razvnel Lubej.

Vse to seveda ni spremenilo odločitve koalicije, ki se je v minulih dneh po očitnem nesoglasju na prvem glasovanju le uskladila glede imenovanja novega direktorja. Komisija je s petimi glasovi za Makovca in dvema za Hočevarja - Lubej je glasovanje obstruiral – na koncu imenovala novega direktorja, Makovca, ki ga je občinski svet kako uro kasneje tudi potrdil.

Vsak si lahko premisli

»Nepošteno bi bilo, da postavimo občinski svet pred dejstvo, da odloča o direktorju, ki ga svet zavoda ne podpira,« je spremembo svoje odločitve pojasnjeval Bojan Kekec.

Seveda tudi na občinskem svetu ni šlo brez živahne debate, iz katere velja izpostaviti razpravo Bojana Kekca, ki je svetnikom pojasnil razloge za spremembo svoje odločitve: »Vsak si lahko premisli. Hočevarja od prej nisem poznal, Makovca pa slabo. Eden je na zaslišanju pokazal več poznavanja področje kulture, drugi pa bolj menedžerski pristop. Odločil sem se za Hočevarja in tudi danes menim, da ni slab kandidat. Premislil pa sem si zato, ker si ne predstavljam, kako lahko direktor dela s šestimi negativnimi glasovi v svetu zavoda. Neka kohezija med svetom zavoda in direktorjem vendarle mora biti. Nepošteno bi bilo, da postavimo občinski svet pred dejstvo, da odloča o direktorju, ki ga svet zavoda ne podpira.«

Vnaprej pripravljen scenarij

Dušan Hočevar je v četrtek na rotovž prišel kot bodoči direktor Zavoda Novo mesto, zapustil pa ga je kot poraženec.

»Razpis je bil zame izziv. Mislim, da sem bil dober kandidat, ne razumem pa, kako lahko po tem, ko sem najprej prišel med štiri in nato na kadrovski komisiji tudi zmagal z rezultatom 5:4 , pokal na koncu dobil drugouvrščeni. Ne vem, če je to demokracija. Sicer pa je bil scenarij pripravljen vnaprej. Gospod Grobler se je nanj slabo pripravil in mu je nekaj ušlo. Da bi popravil napako, je v igro vključil svet zavoda, ki je prepozno podal mnenje, sploh pa v svetu zavoda sedijo člani, ki imajo konflikt interesov. Nekateri imajo najem z zelo nizkimi cenami in najbrž je bil to vzrok, da so se zelo potrudili, da mene danes ne imenujejo. Ves postopek je farsa. Žalosten sem, da se tako dela, upam pa, da bo ta razprava v bodoče dala novo smer. Ta zavod je treba okrepiti in počistiti, ker tako se ne dela. Upam da bomo iz tega mojega poraza vsi nekaj dobili,« je razplet kadrovskih preigravanj na koncu komentiral Dušan Hočevar.

Besedilo in fotografije: Boris Blaić

Galerija

Komentarji (14)

24d nazaj 23   (23)   (0)   OceniAlojz Kobe GAS 
Stari zavodi so bili ukinjeni in ustanovljen je bil novi Zavod Novo mesto in glavni argument je bila "racionalizacija". Po "racionalizaciji" se iz proračuna MO Novo mesto v zavod nameni vsako leto cca 800.000 EUR več davkoplačevalskih sredstev, kljub temu zavod ves čas posluje z izgubo. Vodenje se izvaja praktično ves čas z VD direktorji.
24d nazaj 17   (17)   (0)   OceniAlojz Kobe GAS 
Kar se tiče kadrovanja v zadnjih 75 letih še nikoli noben direktor vrtca, šole, zavoda,komunale, zdravstvenega doma nadzornega odbora ali katere koli državne ali občinske ustanove ni bil imenovan mimo politike, razen če politika ni imela svojega kandidata. Tako da je vsaka prijava oseb, ki niso povezane s politiko na vodilna ali nadzorstvena mesta v občinskih in državnih podjetjih, zavodih ali agencijah LE IZGUBA ČASA. Kljub temu pa bi se morali politiki pri imenovanju svojih kandidatov na vodilna mesta držati vsaj predpisov, ki si jih predpisujejo sami sebi!
24d nazaj 16   (16)   (0)   OceniAlojz Kobe GAS 
Kar se tiče odstopa prejšnje VD direktorice je odstopila šele potem, ko je že bila imenovana za direktorico za 5 letni mandat.
24d nazaj 21   (21)   (0)   OceniAlojz Kobe GAS 
GAS se nikoli ni razglasila za opozicijo. Kljub temu, da nas župan nikoli ni pozval v koalicijo ali k sodelovanju vedno podpremo vse dobre predloge, k slabim predlogom pa pripravimo predloge sprememb ali dopolnitev. Predloge, ki so v nasprotju s programom stranke pa zavrnemo. V GAS se trudimo, da bi v SLO prerasli te blokovske delitve na levico in desnico, na koalicijo in opozicijo. V SLO je nujno potrebno, da se bo politika izključevanja zamenjala s politiko vključevanja. V GAS štejejo le dejanja. Ni važna barva kože, nazor, verska ali druga pripadnost.
23d nazaj 15   (15)   (0)   OceniTrue Truic 
Že 5 let ponavljam, da je ta sestava, ki trenutno odloča o naši kvaliteti bivanja v NM v vseh segmentih ekstremno gnila in KRIMINALNA ter NEDEMOKRATČNA z vsemi izmi, ki jih predstavlja politika ! Kdo je kriv , da je tako? Večinska davkoplačevalska 63 % volilna podpora na volitvah, ki je opogumila to vladajočo peterico v Novem mestu, vladajočo po "sistemu - globoke občine" , da to počne naslednja 4 leta še bolj odkrito, brez bojazni kaj bo javnost o tem menila, samopašno - prepotentno , nedemokratično ter kriminalno! Veliko srečo imajo, da ord( urin)inirajo tako po občanih v mestu, ki je gospodarsko stabilno in se občani podrobneje ne ukvarjajo z njihovimi pokvarjenimi rabotami, oziroma jim verjetno zaradi relativnega blagostanja to ni potrebno početi...? Te lokalne uzurpatorje oblasti bi na štajerskem ali primorski že zdavnaj odnesu narod, sami bi pa pristali tam kjer jim je prostor - na Dobu. Težka svinjarija je to dogajanje....Pohvaliti pa je, da so se posamezni svetniki ne le tisti iz Gas a tokrat postavili po robu takemu početju . To se je zgodilo zdaj prvič, upam da ne zadnjič- to kar se počne V MONM je povsem odkrito norčevanje iz občanov in iz vseh nas davkoplačevalcev, ki jih plačujemo. Katastrofa . Kaj počnejo organi pregona in sodstvo, da dopuščajo takšno škodljivo svojevoljo posameznikov z družbeno lastnino..to je težka farsa in kriminal!
22d nazaj–4   (0)   (4)   OceniJožko 
Ali menite, da je bilo pod prejšnjo oblastjo kaj drugače ? Samo vprašam. Nadaljujejo začeto ...
22d nazaj 8   (8)   (0)   OceniTrue Truic 
Dragi kolega Jozko, jaz osebno ne omenjam bivše, kot tudi ne prihodnje za katere ne vem ta trenutek kdo bodo :) Z napeljevanjem rasprave o osebah preteklega ali prihodnjega časa se zavestno ali podzavestno umikamo od aktualne problematike sedanjega časa , pa tudi neobjektivno bi bilo glede na pogoje/okoliščine delovanja, ki niso /ne bodo bili adekvatni temu stanju danes - mar ne? ....to pa verjetno ni namen tvojega komentiranja, je tako ? ....:):)Držimo se tem DANES in TUKAJ, kar se mi zdi edino logično :) Sicer nimam nič proti temu da se tvoje strani dotikamo tematike, vendar bi bili predolgočasni in preobširni- kdo bi nas pa bral?? :):):) Lp
22d nazaj–12   (0)   (12)   OceniJožko 
"dragi kolega" - brez hinavščine prosim. Bodimo tudi pošteni, DO SEDAJ V MO NOVO MESTO, ŠE NI BILO EKIPE; KI BI NAREDILA VEČ. In to ekipa, ki je s strani posameznikov v vseh segmentih proglašena za "ekstremno gnilo, kriminalno in nedemokratično". Nimam osebnih simpatij do nikogar na Rotovžu in nikogar osebno ne poznam, vendar je taka izjava ekstremna in kriminalna ! Če je to res, da so na Rotovžu kriminalci, kar meni običajnemu smrtniku ni znano, se bodo s tem slej ko prej ukvarjali ustrezni organi. Do tedaj pa so take izjave čista podlost ... Kdo bi nas bral ? Hja, ne bere nas ravno neko zavidanja vredno število bralcev. Torej, "dopisuje" se nas par bralcev, večina pa se z nami ne ukvarja. Marsikdaj je to, glede na neprestano pljuvanje posameznikov, bolje za njihovo mentalno higijeno.
22d nazaj 12   (12)   (0)   OceniTrue Truic 
Spoštovani "Rotovž Provokator Jožko", a si že popravil daljinc s 23 programi al še vedno šteka? Sam prašam....:) Jožef mal več bo treba špage za "mučko" zavajanje in provociranje tu na DL....veš tisto : lahko nekaj ljudi nekaj časa zahebavaš, ne moreš pa vse ljudi VES čas zahebavat....pa nič te ne bom več v bodoče lepo pozdravljal , ker si to ne zaslužiš. Ti že veš zakaj. Kot tudi veš - čigav si....slabo, slabo ...kot je slaba ocena tistih , ki jih poskušaš na tak perfriden način utišati. Sam časi vam pa niso več naklonjeni , to tudi sam veš....zato se tudi oglašaš da bi zatrl te čase in resnico. Zaman. Kot vidiš se ta povsod po svetu počasi prebija in potiska ZLO...Tudi v Nm ga bo počasi toda vstrajno in sigurno potisnila tam kamor mu gre...in tiste tudi zraven, ki to ZLO podpirajo vsa ta leta.
22d nazaj–3   (0)   (3)   OceniJožko 
Ti piši in žali kolikor hočeš in misli kar hočeš in še naprej pljuvaj, zasmrajaj po komentarjih kolikor hočeš. Ti nikoli ne boš razumel, da je problem najprej v tebi in ne izven tebe. Ti s svojo mentaliteto in njenimi zmožnostmi, nikoli ne boš dojel, da je treba najprej spremeniti sebe, da bi spremenil druge s svojim zgledom. Te zmožnosti bodo zate vedno ostale nedosegljive. Tudi taki, očitno, morate živet in grenit življenje vsem okoli sebe. Žalostno.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava