Stari Trg z novo večnamensko športno površino in obnovljenimi vodnimi koriti

8.1.2021 | 11:45

Foto: Občina Črnomelj

Stari Trg ob Kolpi - V sklopu projekta »Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini« je zdaj urejena večnamenska športna površina v Starem trgu. Uredili so tribune in postavili večnamenski objekt, obnovljen pa je bil tudi sklop vodnih korit z dostopno potjo in lokacija Deskuvsko - Kovačevskega kala.

Sočasno z ureditvijo dostopne poti do korit so s proračunskim denarjem občine uredili tudi odvodnjavanje meteorne vode. Vsa dela v sklopu projekta so izvedli lokalni podjetniki. Vrednost izvedenih del je 71.315,51 EUR z DDV, ta projekt pa bo delno sofinanciran tudi s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Projektni partner Javni zavod Krajinski park Kolpa pa je v okviru projektnih aktivnosti izvedel obnovo naravne vrednote izvirne jame Peč. Projekt, ki ga vodi in koordinira RIC Bela krajina skupaj z projektnimi partnerji Občino Črnomelj, Kulturnim društvom Stari trg ob Kolpi in z Javnim zavodom Krajinski park Kolpa, je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava