Žetev 2021: Količinsko slabši donos kot lani

30.7.2021 | 13:00

Žetev je letos pri koncu. Ali so kmetje zadovoljni s pridelkom in cenami, pa je drugo vprašanje. (foto: L. M.)

Medtem ko so ječmen in glavnino pšenice že poželi, žetev pire še traja – Pri pšenici so eni parametri za ugotavljanje kakovosti slabši, drugi boljši kot lani – Pričakuje se slabša letina koruze in soje

V Posavju, ki je v slovenskem merilu precej velik proizvajalec pšenice, so zaradi rastnih pogojev žetev žita letos začeli dober teden pozneje kot običajno. Žetev ječmena, razen jarega, ki pa ga je zelo malo, so začeli konec junija in jo končali okoli 5. julija, pšenico pa so začeli žeti šele v začetku druge dekade tega meseca in do začetka tega tedna vsa tudi še ni bila požeta. Prav tako pa v začetku tega tedna tudi še ni bila požeta vsa pira.

Količinsko je pridelek tržne pšenice letos manjši od lanskega za povprečno 20 odstotkov, ječmen je bil letos zaradi visokih temperatur manj prizadet. Bolj prizadet je bil zaradi rastnih pogojev jeseni, pri ječmenu je bila težava tudi spomladi, ker ni bilo mogoče dognojevati.

Pridelovalne razmere so povzročile 10–20 odst. zmanjšan obseg posevkov že spomladi zaradi slabe prezimitve, zaradi propada rastlin v depresijah, na težkih tleh, na katerih je zastajala voda. Pridelek st v nadaljevanju zmanjšali tudi toča v maju ter junijska in julijska suša.

Letos so razlike v odkupni ceni pri posameznih kakovostnih razredih pšenice precej manjše kot prejšnja leta.

Podrobneje o letošnjih odkupnih cenah in prihodkih po hektarju pa v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Leskovšek - Svete

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava