Občinarji od zdaj na etični pogon

8.10.2021 | 14:35

Izidor Jerala: V novem Občinskem prostorskem načrtu ni nekih generalnih sprememb, ki bi vas morale skrbeti.

Novo mesto - Novomeški občinski svetniki so na sinočnji seji, prvi po nekoliko podaljšanih poletnih počitnicah, sprejeli etični kodeks funkcionarjev Mestne občine Novo mesto, pred tem pa med drugim po skrajšanem postopku tudi rebalans letošnjega proračuna in dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta, najpomembnejšega planskega dokumentu občine, ki ga Novomeščani temeljito spreminjajo prvič po letu 2009, soglašali s pristopom Mestne občine Novo mesto k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS): Poti prihodnosti Ljubljana - Novo mesto – Karlovec – Zagreb ter dali soglasje h kandidaturi dr. Lee-Marije Colarič-Jakše za dekanjo Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, katere soustanovitelj je Mestna občina Novo mesto.

Najpomembnejše spremembe Občinskega prostorskega načrta je svetnikom predstavil Izidor Jerala z oddelka za okolje in prostor, ki je v uvodu poudaril, da občina z občinskim prostorskim načrtom rezervira zemljišča za tiste dejavnosti, ki so v javno korist: "Torej za bivanje, pridelovanje hrane, varstvo narave, varstvo vodnih virov, varstvo pred naravnimi nesrečami, gospodarsko dejavnost … Gre za izjemno obsežen dokument, ki smo ga začeli pripravljati leta 2015 in ga pred enim letom poslali v Ljubljano. V novem Občinskem prostorskem načrtu ni nekih generalnih sprememb, ki bi vas morale skrbeti. Od skupno 2037 pobud občanov jih je bilo sprejetih 880, vpogled v dokumentacijo v zvezi z rešitvijo pobud pa je dostopna tudi preko spleta. Javna razgrnitev predloga Občinskega prostorskega načrta bo trajala en mesec, od 15. oktobra do 15. novembra, v tem času pa bomo za pojasnila odprli tudi dve telefonski številki," je pojasnil Jerala.

Med pomembnejšimi novostmi novostmi je razširitev gospodarski dejavnosti namenjenih območij ob Zagrebški cesti severno od kompleksa Tovarne zdravil Krka in v trikotniku ob Straški cesti pri tovarni Adria, prekvalifikacija zemljišč na območju Arheološkega parka Situla iz kmetijskih v zelene površine ter razglasitev protipoplavnega območja nad Brusnicami. Zanimivo je tudi, da spremembe Občinskega prostorskega načrta predvidevajo tudi pred tem drugi rabi namenjena zemljišča vrnitev v kmetijsko rabo, kar na primer velja za območje Grabna oziroma Drgančevja, kjer kmetijska zemljišča, ki jih uporablja tja preseljena mestna kmetija, ne bodo več namenjena športni dejavnosti.

Novomeška občina s sinočnjim sklepom občinskega sveta prva pristopa k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS): Poti prihodnosti Ljubljana - Novo mesto – Karlovec – Zagreb, v katero se povezujejo občine tako imenovani dolenjski železniški progi, njen cilj pa je neposredno črpanje denarja z evropskih infrastrukturnih razpisov za posodobitev oziroma gradnjo sodobne dvotirne elektrificirane železniške povezave med Ljubljano in Karlovcem, kamor že dolgo neposredno ne vozi noben potniški vlak.

Občinski svet je sprejel tudi rebalans letošnjega proračuna zaradi prilagajanja izvajanju številnih investicij in črpanju državnih in evropskih sredstev. Kljub rebalansu občina s proračunom ohranja postopno zniževanje zadolženosti, ki traja od leta 2015. Na rebalans je vezana tudi poravnava v sodnem postopku za zavrnjena plačila za projektantske storitve ustavljenega projekta Cerod 2 s tožnikoma, podjetjema RIKO in Helektor. S poravnavo, ki jo je že potrdil svet županov Cerod, se bodo občine družbenice izognile večjemu delu zamudnih obresti oziroma bo njihov strošek v primerjavi s sodbo na prvi stopnji nižji za 550 tisoč evrov.

I. V.

Komentarji (18)

8.10.2021–6   (24)   (30)   Ocenitrue truic 
Reptili nimajo etičnega kodeksa. To so apatični grabežljivci in opurtunisti na naših plečih, krvosesi...je pa dobra novica, da jim dela tika taka......globalno in kasneje lokalno. Nihče ne uide. 100%.
9.10.2021 25   (25)   (0)   OceniAlojz Kobe GAS 
MO Novo mesto je 23.9. 2013 s Helectorjem in Ricom podpisala pogodbo v višini 25.490.000,0 EUR + DDV za izgradnjo objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov MBO z zmogljivostjo 41.000 ton letno in infrastrukture za izrabo odlagališčenga plina za soproizvodnjo električne energije in toplote, vzpostavitev centralnega informacijskega sistema (CIS) ter zunanjo ureditev. Za ta projekt je bilo odobrenih 22. MIO EUR nepovratnih EU in državnih sredstev.
9.10.2021 26   (26)   (0)   OceniAlojz Kobe GAS 
Projekt v izvajanju in pogodbo je prekinil g. Gregor Macedoni s čemer je prebivalcem Dolenjske in Posavja povzročil nepopravljivo škodo saj posledično sedaj plačujemo več kot 2,5 x ceno za zbiranje, odvoz in obdelavo smeti. Dolenjska pa tudi po 7 letih županovanja Gregorja Macedonija še vedno nima regijskega centra za obdelavo odpadkov in se te smeti vozi na obdelavo po celi Sloveniji, na Cerodu pa se odlaga digestat iz cele Slovenije.
9.10.2021 26   (26)   (0)   OceniAlojz Kobe GAS 
Poleg 2,5 kratnega višjega plačevanja za obdelave smeti je MO Novo mesto po 7 letnem pravdanju izgubila še na sodišču s čimer naj bi zaradi škodljive odločitve g. Gregorja Macedonija davkoplačevalci plačali še dodatnih 1.908.392,37 EUR. G. Macedoni sicer sedaj ob sprejemanju rebalansa proračuna navaja kako naj bi s poravnavo na sodišču prihranili nekaj sredstev za zmanjšanje zamudnih obresti. Vendar podatki, kažejo, da tako katastrofalno kot se je g. Macedoni lotil razdrtja pogodbe se je lotil tudi sodnega spora.
9.10.2021 27   (27)   (0)   OceniAlojz Kobe GAS 
Stroški pridobivanja projektne dokumentacije, ki naj bi bil upravičen strošek v tožbenem postopku naj bi po navedbah Investitorja znašal cca. 500,000 EUR. Sodišče pa je Helectorju in RICU odobrilo kar 1.230.991, 39 EUR odškodnine + 650.000 EUR zamudnih obresti, poleg tega mora tožena stranka plačati še strošek postopka v višini 27.400,98 EUR. Torej naj bi Helektor in RICO poleg cca. 500.000 EUR ( upravičenega stroška za pridobivanje projektne dokumentacije) dobila še za več kot 730.000 EUR odškodnine namenjene samo za izgubo eventualnega zaslužka. Vsi razen davkoplačevalce, so s predlagano poravnavo g. Macedonija lahko zelo zadovoljni. Ponudnik bo dobil praktično celoten njegov zaslužek ( brez dela in dobavljene opreme) + še 130.000 EUR zamudnih obresti, g. Macedoni bo tako kot do sedaj krivdo za njegove katastrofalno škodljive odločitve valil na bivšega pokojnega župana, Občani pa bomo poleg 250 % višje cene za odvoz in obdelavo smeti dotatno plačali še teh 1.360.991,39 EUR.
10.10.2021 28   (28)   (0)   OceniAlojz Kobe GAS 
Epilog po odpovedi pogodbe s strani župana MO Novo mesto: Plačilo odškodnine v višini 1.360.991,39 EUR + 130.000 EUR zamudnih obresti + 27.400,98 EUR stroškov postopka Po 7 letih županovanja g. Macedonija, Dolenjska še vedno nima centra za obdelavo odpadkov. Soproizvodnja električne energije in toplote iz odlagališčnega plina sploh ni v nobenem Načrtu razvojnih programov. Izguba 22 MIO EUR nepovratnih EU in državnih sredstev. Podoben center, za katerega je g. Macedoni (v vlogi večinskega investitorja) razdrl pogodbo in naj bi se ne izplačal na Dolenjskem, je bil že predhodno postavljen v Celju. Leta 2015 in 2016 pa ga je postavil tudi privatni investitor KOSTAK v Krškem. 5 Občin družbenic je zaradi povzročene škode odstopilo od nadaljnjih aktivnosti ca CERO II in zoper MO Novo mesto vložilo tožbe. Občani plačujemo cca 250 % višje cene položnic. In center, katerega bomo morali graditi sami brez EU in državnih sredstev bo za pol manjšo kapaciteto in brez soproizvodnje elektrike in toplote še vedno stal blizu 10 MIO EUR. Če bi organi pregona sledili finančne tokove bi lahko ugotovili kdo se je na račun te Novo meške sage mastno okoristil, DA PA BOMO VSE PLAČALI DAVKOPLAČEVALCI KOT VEDNO JE NA DLANI!
10.10.2021–7   (19)   (26)   Ocenitrue truic 
In ostali reptili tam notri, kaj? Tiho? Dvigujejo roke še kar naprej....Edini dosleden svojemu poslanstvu VES čas Alojz Kobe. Prišla bo nevihta tudi nad Rotovž....
12.10.2021 12   (12)   (0)   OceniGunca Afne 
To so res hude obtožbe .. Prepričan sem, da zaključek zgodbe zanima tudi Dolenjski list in jo bo preiskal ter nam poročal. Imamo kaj za vložitev kazenske ovadbe in začetek postopka? Ali pa vsaj kako sporočilo Vrhovnemu državnemu tožilstvu -........ to niso heci ........
12.10.2021–3   (11)   (14)   Ocenitrue truic 
Prijava bi morala biti podana proti vsem, ki so omenjene nepravilnosti potrjevali, jih sprejemali na sejah, oziroma so bili seznanjeni z njimi , pa so molčali...brez izjem.
15.10.2021 7   (7)   (0)   OceniAlojz Kobe GAS 
@Gunca Afne, @true truic Odločitev o prekinitve pogodbe za izgradnje CEROD 2 je g. Macedoni sprejel sam. Zato tudi izstop petih Občin družbenic in odškodninske tožbe zoper MO Novo mesto. G. Macedoni se obrača na Občinski svet MO Novo mesto pretežno le, ko mora le ta potrjevati proračun in sredstva za zgrešene odločitve župana. Pa še kar se tiče proračuna, je županova koalicija g. Macedonija pooblastila, da lahko, do 20% namenskih sredstev prerazporedi na druge postavke. V letu 2020 je bilo za cca. 430 km občinskih cest za sanacije in preplastitve predvidenih le 300.000 EUR in še od teh je župan 60.000 EUR prerazporedil za druge namene. Iz polletnega poročila 2021 izhaja, da je župan iz P.P »Rekonstrukcija ceste Mali Slatnik« že prerazporedil za druge namene 124.600,00 EUR in iz PP » Vzdrževanje občinskih cest« 122.000,00 EUR prav tako.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava