Če bi se vlak iztiril in bi nevarne snovi iztekle v Savo ...

14.5.2022 | 12:30

Foto: HESS

Zidani Most/Brežice - Slovenija in Hrvaška sta v četrtek izvedli skupno štabno vajo z naslovom "Nesreča z razlitjem večje količine naftnih derivatov na lokaciji Zidani most" v okviru mednarodnega projekta WACOM "Upravljanje v izrednih razmerah v Savskem bazenu".

Vaje so se udeležili Operativni centri Civilne zaščite Slovenije in Hrvaške,  predstavniki Savske komisije - ISRBC (International Sava River Basin Commission), energetske družbe (HESS, GEN, TEB, Petrol, Tifon), Hrvatske vode, gasilske enote in centri za obveščanje.

Pri vaji so, kot sporočajo organizatorji, testirali odziv na namišljeno nesrečo iztirjenega tovornega vlaka, ki prevaža večje količine naftnih derivatov, pri nesreči pa velik del teh snovi steče v reko Savo. Vaja je simulirala proces odločanja v namišljeni krizni situaciji, ki bi torej onesnažila reko Savo s čezmejnim vplivom v Sloveniji in na Hrvaškem. Deset štabov iz Slovenije in Hrvaške je preizkusilo postopke usklajenega odzivanja na nesrečo, zamišljeni scenarij pa je opredelil komunikacijo med štabom in odzive operativnih enot, ki delujejo po predvidenih načrtih ukrepanja. Poleg orodij, razvitih v okviru projekta WACOM, je bil pri vaji uporabljen tudi Danube AEWS (Accident Emergency Warning System), sistem za nujno obveščanje v primeru čezmejnega onesnaženja voda, ki ga uporabljajo države donavskega porečja. To je predstavnikom civilne zaščite na različnih ravneh, predstavnikom regijskih centrov za obveščanje in vsem drugim ključnim organizacijam omogočilo, da preizkusijo orodja in postopke za izboljšanje pripravljenosti, medsebojne komunikacije, dostopa do podatkov in obvladovanja odzivanja na nesreče, povezane z razlitjem ali poplavami na celotnem porečju reke Save, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot je povedala Zdenka Močnik, vodja izpostave URSZR Brežice, poveljnica CZ za Posavje, so tovrstne štabne vaje vedno dobrodošle in koristne zaradi izmenjave informacij, kontaktov in uvida, kako delujejo druge organizacije in njihovi štabi: ''Tudi spodbuda k razmisleku, kako bi sami ravnali ob določeni intervenciji veliko pomeni. Orodje, ki je bilo predstavljeno na vaji, je zanimivo in bo uporabno, če bo na primeren način vključeno v druge, že obstoječe sisteme ravnanja ob nesrečah. Poenotenje na tem področju je namreč zelo pomembno.''

V času vaje so izvedeli tudi za tragedijo v podjetju Melamin v Kočevju, zaradi česar se toliko bolj zavedajo pomena svojega dela in pomena dobrih priprav na nesreče.  

Štabna vaja v Brežicah je prva od serije petih, ki bodo potekale tudi v preostalih državah iz porečja reke Save. Vaje bodo obravnavale situacije razlitja nevarnih snovi ali večjih poplav, ki imajo čezmejni vpliv ter zahtevajo mednarodno sodelovanje pri odzivu na nesrečo.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava