Šmarješka jesen 22 in Karlovškovi dnevi: več dogodkov, na trgu Bela Cerkev

25.9.2022 | 10:00

10:00 I Kuhanje županove obare

12:00 I Otvoritev »Odprte kuhne« in nastop Godbe na pihala Šmarješke Toplice

15:00 I Otroška predstava Škratka Sladka: Lov na skriti zaklad; Gledališče Ku Kuc

16:00 I Nastop Godbe na pihala Šmarješke Toplice in Mestne godbe Novo mesto

18:00 I Koncert Marka Vozlja z Mojstri