Šolski avtobus v jarku: kdaj posodobitev ozke ceste?

1.12.2021 | 14:20

Krško - Ko smo poročali o nesreči šolskega avtobusa na cesti Krško–Zdole (ko se je umikal tovornjaku, je zdrsnil v obcestni jarek, na srečo pa se je vse skupaj končalo brez poškodb; na avtobusu je bilo sicer v času nesreče 17 otrok), smo obljubili, da bomo poročali, kaj o (pre)potrebni obnovi omenjene ozke ceste pravijo pristojni.

Bralec, ki nas je opozoril na nasrečo, je namreč povedal tudi, da so to cesto količili že nekajkrat, po navadi pred volitvami, in s tem zavajali občane, ki so  verjeli, da jo bodo končno prenovili, da bo varna, pa se to še ni zgodilo. Cesta je po besedah bralca nevarna celo za vožnjo z osebnim avtomobilom, kaj šele z avtobusom, vse nevarnosti na njej pa že leta in leta samo označujejo z opozorilnimi stebrički, ki še dodatno zožijo že tako ozko cesto.

Bralec nam je še povedal, da se je na istem mestu že pred leti zgodila podobna nesreča tovornjaka in da je na tej cesti še več nevarnih odsekov, na katerih so bile prometne nesreče, a jih udeleženci niso prijavili.

Policisti tudi o tem zadnjem dogodku niso bili obveščeni, kot že večkrat, ko ni prišlo do telesnih poškodb, kar so nam potrdili tudi na Policijski upravi Novo mesto: »Statistično gledano odsek varnostno ne izstopa, vendar policisti na podlagi sledov prometnih nesreč (manjši trki, oplaženja) domnevajo, da je nesreč s premoženjsko škodo več, vendar o tem niso obveščeni.«

OBČINA PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJO

Občina Krško je v želji, da se čim prej posodobi omenjeno državno cesto, sama pristopila k izdelavi projektne dokumentacije, ki je bila izdelana že v letu 2014. Parcelacija je bila opravljena tam, kjer je bilo mogoče z lastniki zemljišč to izvesti na terenu. Po predstavitvi krajanom so bile postavljene dodatne zahteve lastnikov, ki bistveno vplivajo na realizacijo projekta, zato je bila naročena novelacija projektne dokumentacije. Bistvene spremembe se nanašajo na dodatno umestitev pločnika skozi naselje Pleterje, ureditev avtobusnih postajališč v tem naselju ter na primernejše rešitve za velike posege v zasebna zemljišča zaradi strmih brežin. Trenutno potekajo odkupi potrebnih zemljišč ter pridobivanje služnosti za nove in spremenjene komunalne vode.

Kljub vsem zapletom upajo, da bi obnovo ceste lahko začeli v prihodnjem letu, boste podrobneje lahko prebrali v članku Pavleta Perca v jutrišnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu.

M. K.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava